Újhartyán-Kakucs

Leírás


KEOP– 1.2.0/09-11-2012-0023
Újhartyán-Kakucs meglévő szennyvíztisztító telepének tervezése, kapacitás bővítése és intenzifikálása
Épült: 2015.


A tervezett szennyvíztisztító telep a jelenlegi rendszertől elkülönülten kerül megépítésre, teljesen új tisztító rendszert képezve a meglévő műtárgyak mellé.

 

 

Szennyvíztisztítás technológiája

A szennyvíztisztító telep kommunális jellegű szennyvizek tisztítására szolgál. Mechanikai – biológiai - kémiai tisztítóként épül a meglévő tartályok újrahasznosításával (iszaptároló tartályokká alakítással). Megoldási javaslatunk a következő főbb részegységekből épül fel: TFH fogadó tartály, telepi átemelő, mechanikai előkezelés, osztómű, denitrifikáció és nitrifikáció, utóülepítés.

Az iszap víztelenítése után minimum 18%-os szárazanyag tartalmú iszapot kapunk, amit komposztáló egységre juttatunk. A foszforkicsapató vegyszert adagoló pumpa juttathatja a rendszerbe, ami a kezelőépületben kerül elhelyezésre. A fertőtlenítőszert az utóülepítő és a labirintusos medence közt adagoljuk a tisztított szennyvízhez. A mechanikai tisztítási folyamat terméke a rácsszemét az automata működtetésű rácsról, a biológiai tisztítás eredménye a tisztított szennyvíz és a fölösiszap.

A biológiai vonal minden medencéje vasbeton tartályban kerül elhelyezésre, melynek alapterülete: 33,1 x 14,8 m, a vízoszlop magassága: 6,0 m.

A javaslat tervezésénél konstans terhelésű lakosságtól származó szennyvizekkel számoltak.

Biológiai terhelés:
Q24:
Qd:
Qh:
Befogadó:

7784 LEÉ
900,0 m3/nap
1219,0 m3/nap
121,9 m3/óra (33,9 l/s)
Duna-völgyi főcsatorna

Szennyvízminőség/mennyiség:

BOI5
KOICr 
Lebegőanyag
Nitrogén
Foszfor

467 kg/nap
1 080 kg/nap
405 kg/nap
108 kg/nap
15,3 kg/nap

Tervezett paraméterek az elfolyásnál

A befogadó Duna-völgyi főcsatorna (időszakos vízfolyás), mint felszíni befogadóba vezetett tisztított szennyvíz minőségének a következő kibocsátási határértékeknek kell megfelelnie:

pH
KOIk
BOI5
Összes lebegő anyag
Ptotál
NH4-N
Ntotál
SZOE

6 – 9,5
75 mg/l
25 mg/l
35 mg/l
5 mg/l
5 mg/l
25 mg/l
5 mg/l

 

A telep megfelel a felállított tisztítási követelményeknek.
 

Kapcsolódó referenciák

Kezdjen el gépelni a keresés indításához