Pálháza

Leírás

KEOP-1.2.0/B/10-2010-0067 Pálháza Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése.


A projekt általános célja Pálháza város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és csatornahálózatának rekonstrukciója.

Pálháza regionális szennyvíztisztító telepe 11 település: Pálháza, Filkeháza, Füzérkajata, Bózsva, Nyíri, Füzérkomlós, Kishuta, Nagyhuta, Füzérradvány, Füzér és Pusztafalu szennyvizeinek kezelésére létesült. A szennyvizeket összegyűjtő hálózat nagy területet fed le, vonalvezetése a védett természetvédelmi értékek (természetvédelmi terület, Natura 2000) miatt eltér a műszakilag optimálistól, a szennyvíz tartózkodási ideje a hálózatban jelentős.

Az 1998-ban épület tisztítótelep hosszasan elnyúló próbaüzemet követően 2001-ben kapta meg az üzemeltetési engedélyt, amelyet a Felügyelőség 2008. október 29.-i keltezésű, 15865-4/2008. ügyiratszámú határozatában módosított, így az érvényes vízjogi üzemeltetési engedély szerint a tisztítótelep kapacitása 120 m3/d (900 LE), tényleges terhelése azonban 350-400 m/d. Jelenlegi kialakításában a telep alkalmatlan a beérkező szennyvíz mennyiség kezelésére.

A telep SBR technológiával épült, 1 db 636 m3 teljes, kb. 500 m3 hasznos térfogatú biológiai reaktorral és 1 db 522 m3 teljes, kb. 400 m3 hasznos térfogatú „vésztározó” medencével.

A tervezett beruházás nem jár hálózat fejlesztéssel, csupán 2 db körzeti átemelő rekonstrukciójával, melyen túl a beruházás a telep területére korlátozódik.

A fejlesztési cél a meglévő műtárgyak és építmények felhasználásával olyan technológiai kialakítása amely:

  • 2 párhuzamos technológiai sorral, így megfelelő üzembiztonsággal rendelkezik, egyben biztosítja az átépítés során a folyamatos üzemvitelt;
  • alkalmas a téli időszakban beérkező hideg, akár 10 Celsius fok alatti vizek kezelésére is;
  • a keletkező biológiai fölös iszap helyi víztelenítésével lényegesen csökkenti az iszap szállítási költségét, így a szennyvíz kezelési költségét is;
  • alkalmas az agglomeráció nem csatornázott területein keletkező, tengelyen érkező szennyvizek fogadására és megfelelő műszaki színvonalú előkezelésére.

A jelenleg 3956 fős (belterületi) agglomeráció településeinek szennyvíz-csatornázottsága részben már korábban megvalósult, melynek kiépítettségi szintje a projekt keretében nem változik a jelenlegi 85%-os szintről (agglomeráció átlagában). A lakossági kibocsátáshoz további, mintegy 20%-os intézményi többlet szennyvíz és kb. 8%-os infiltráció is tartozik.

A tisztított szennyvíz befogadója a Bózsva patak 11+000 fkm szelvénye, mely kiemelten érzékeny vízfolyás. A szennyvíztisztító telep nem megfelelő működése és határérték feletti (évi több alkalommal, 20%-ot meghaladó mértékben) kibocsátása miatt a 2001. évi üzembe helyezés óta folyamatos szennyezési bírságban részesül, továbbá a Felügyelőség a 15030/1/2008 iktatószámú határozatában kötelezte az önkormányzatot szennyvízcsökkentési ütemterv elkészítésére.

Az önkormányzat a jogszabályi és hatósági kötelezettségeknek a szennyvíztisztító telepének korszerűsítésével kívánja megvalósítani, melyre elvi vízjogi engedélyt szerzett. A megvalósítani kívánt technológia: az átfolyásos technológia, dortmundi típusú utóülepítőkkel.

A fejlesztés részét képezi 1 db 120m3 és 1 db 350 m3 kapacitású átemelő rekonstrukciója is, melyek a fokozott igénybevétel következtében elhasználódtak és folyamatos üzemeltetési problémát okoznak. A rekonstrukció során kizárólag gépészeti és technológiai beavatkozásra kerül sor, a felépítményt nem érinti a beruházás.

Kapcsolódó referenciák

Kezdjen el gépelni a keresés indításához