Nagybörzsöny

Nagybörzsöny község a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és –tisztítási Programról szóló 25/2002. (II. 25.) Kormány rendeletben foglaltak szerint nem tartozik agglomerációhoz.


A település képviselőtestülete azt a döntést hozta meg, hogy indulnak a Közép Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett KMOP-2009-3.3.1/A kódszámú 2000 LE alatti települések szennyvízkezelése pályázati kiíráson, aminek alapvető célja 2000 LE alatti települések települési környezetének fejlesztése a korszerű szennyvízkezelési módszerek elterjesztésével, ezáltal a természeti környezetet terhelő szennyezések csökkentése. A konstrukció további célja, hogy a fejlesztések révén korszerű, környezetvédelmi-, valamint gazdaságossági szempontból is indokolható műszaki megoldások és kapacitások valósuljanak meg, és hogy a tervezett létesítmények folyamatos szakszerű üzemeltetésének, illetve fenntartásának feltételei hosszútávon biztosítottak legyenek.

A terhelés paraméterei

Tervezett paraméterek
Nagybörzsöny település szennyvíztisztító telepe részben 2011-ben, részben 2015-ben készült el. A telep 87 m3/d, 1038 LEÉ-re méretezett.

Biológiai terhelés:
Q24:
Qh:
Befogadó:

1038 LEÉ
87 m3/nap
8,7 m3/óra (2,41 l/s)
Talajbiológiai utótisztító – Szikkasztás

A csatornán érkező szennyvíz:                      15-38 m3/d

A tisztított szennyvíz befogadója a szennyvíztisztító telep mellett található 1400 m2 területű talajbiológiai utótisztító.

A telepre gravitációsan, majd a technológiára nyomottan érkező szennyvíz közvetlenül a gépi rácsra érkezik, ahonnan közvetlenül kerül a technológia első lépcsőfokát jelentő tartályába, a denitrifikációs medencébe az osztómű után.

A telepen a mennyiségmérést egy mágneses indukciós átfolyásmérő, ún. ELA MQI Serie 99 Smart átfolyásmérő biztosítja.

A telepre befolyó szennyvíz tervezett  összmennyisége:
Q24 = 87.2 m3/d = 90 m3/d
QMAX = 135.1 m3/d = 5.6 m3/h
Qhmax = 14.5 m3/h
Qmin = 2.4 m3/h

Q24 – átlagos napi átfolyás
Qd – maximális napi átfolyás
Qh – maximális óránkénti átfolyás
Qmin – minimális óránkénti átfolyás

A telep biológiai részére befolyó összes szennyeződés: (biológiai terhelés, +/-20%)
BOI5 = 30.0 kg/d
KOI = 60.0 kg/d
Öleb = 27.5 kg/d
Ntot. = 5.5 kg/d
Ptot. = 1.3 kg/d

Tervezett paraméterek az elfolyásnál
A javasolt technológia a hosszabított aktiválás denitrifikációval és ezt követően nitrifikációval a következő átlag emissziós értékeket érnek el a tisztított szennyvíz szikkasztóra (talajbiológiai utótisztító) való kiengedésénél:

Vegetációs időszakon kívül és belül a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerint a tisztító telepről a szennyvízhasznosító szikkasztó (talajbiológiai utótisztító – erre méretezve) mezőre vezetett tisztított szennyvízre a következő határértékekkel számoltunk:

KomponensKoncentráció
1.pH6,5-9
2.Dikromátos oxigénfogyasztás. KOIk75 mg/l
3.Biokémiai oxigénigény, BOI525 mg/l
4.Összes szervetlen nitrogén,ö Násv40 mg/l
5.Összes nitrogén50 mg/l
6.Ammónia-ammónium-nitrogén10 mg/l
7.Összes lebegőanyag50 mg/l
8.Összes foszfor, Pösszes5 mg/l
9.Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok)15 mg/l

Talajbiológiai szikkasztó-szűrőmező után tervezett tisztított szennyvíz paraméterek:

Leszivárgó víz minősége

1.

KOI

g/m3

<20

η= 95%

2.

BOI5

g/m3

<8

η= 96%

3.

Szoe

g/m3

<0,1

η= 95%

4.

ö.leb

g/m3

0

5.

Ammónia

NH3

g/m3

<0,2

Határért.: 0,5

6.

Nitrát

NO3

g/m3

<10

Határért.: 50

7.

ö.foszfor

g/m3

<0,3

Határért.: 0,5

 

A tisztítás hatásfoka
A beérkező szennyvíz minőségi paramétereiben igen nagy kiugrásokat mutat, gyakorlatilag az összes paraméter tekintetében. Bizonyos estekben a befolyó szennyvíz 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. számú melléklet szerinti csatornára bocsáthatósági határértékeket is magasan felülmúlja. A telep képes önállóan tartani a tisztítási határértékeket.

A telep magasan megfelel a felállított tisztítási követelményeknek.

Kapcsolódó referenciák

Kezdjen el gépelni a keresés indításához