Monaj

 

Monaj – 2012

Monaj község szennyvízelvezetése és tisztítása 18030-10/2012 számon kapott vízjogi létesítési engedélyt.


A kivitelezés során az ASIO Hungária Kft által forgalmazott ÉME engedéllyel rendelkező (ÉME száma: É-66/2011) technológia került beépítésre.

 

A szennyvíztisztító telep a település belterületének ÉNy-i oldalán, a Béke utca (2622 sz. út) és a Selyebi-Vadász-patak (062 hrsz.) közötti önkormányzati tulajdonban lévő Monaj 141 hrsz.-ú ingatlanon került megvalósításra. A kivitelezési munkák készre jelentése 2012. december közepén megtörtént.

A befogadó Selyebi-Vadász-patakba a 3+100 km szelvényben a bal parton kitorkoló fejen keresztüli parti bevezetéssel, koordinátái szerint EOV X = 331 300 m, Y = 789 936 m, elfolyó tisztított szennyvíz minőségének a következő kibocsátási határértékeknek kell megfelelnie:

A 220/2004.(VII.21.) Korm. rendelet 19. §. alapján megállapított egyedi határértékek:

KOIk
BOI5
Összes lebegőanyag
Összes foszfor
Összes nitrogén (V.1.-XI.14.között)
Ammónia-ammónium-N (V.1.-XI.14. között)
pH
SZOE
Aktív klór

75 mg/l
25 mg/l
50 mg/l
5 mg/l
50 mg/l
10 mg/l
6,5-9
5 mg/l
2 mg/l

Monaj település szennyvíztisztító telepe 2012-ben épült. A telep maximum szennyvízre 21,6 m3/d, 280 LEÉ-re méretezett.
Jelenleg csatornán érkező szennyvíz mennyisége:                9-10 m3/d
Időszakos TFH feladás mennyisége:                                    nincs*
A telepre gravitációsan érkező szennyvíz közvetlenül a telepi átemelőbe érkezik, ahol beépítésre került egy rácsszemét kosár, és onnan közvetlenül a technológiai medencébe kerül feladásra. Az átemelőben található egy kézi ürítésű rácskosár. A mérést egy indukciós átfolyásmérő biztosítja a tisztított víz átemelő után.

Technológiai egységek:

Mechanikai előtisztítás (kézi rács)
A szennyvíztisztító telepre a szennyvíz gravitációsan érkezik, majd a telepen található végátemelőből kerül feladásra a párhuzamosan telepített technológiai vonalra. A rácsszemét felfogására a 10mm pálcaközű kézi rács kosár szolgál, mely az átemelőben, valamint a berendezésben található. A felfogott rácsszemét egy 125 l űrtartalmú tárolótartályba kerül. A rácsszemetet a gyűjtőtartályból mint kommunális hullaldékot kell elszállítani.

Biológiai vonal

Ülepítő és iszap tartály
2 darab zárt téglatest alakú tartály mérete L ( hosszúság) = 1680 mm, B (szélesség)= 2280 mm, magassága H (magasság) = 2960 mm, vízmélység 2550 mm.
Üzemeltetési térfogat V= 9.6 m3/db
Teljes üzemeltetési térfogat (Két párhuzamos technológiánál) V = 19,2  m3

Az ülepítő és iszap reaktorban keveredik a nyers szennyvíz, majd mint egy denitrifikációs tér, a szennyvizek a nitrogén – nitrit és gáz halmazálláapotú N2 szennyeződésének eltávolítására szolgál. Egyben ebben a reaktorban megy végbe a széntartalmú szennyeződések eltávolítása és így a biológiailag lebontahtó szubsztrátum csökkenése is. A denitrifikáló reaktor rendes működéséhez szükséges az állandó homogenizálás keveréssel.

Nitrifikáló és SBR tartály
Egy darabb zárt téglatest alakú tartály, együttesen L = 2160 mm, B= 2280 mm, magassága H = 2960  mm, vízmélység 2550  mm
Üzemeltetési térfogat V = 12,3  m3 /db
Teljes üzemeltetési térfogat V = 24,6  m3

A nitrifikáló és SBR reaktorokban keveredik a nyers szennyvíz az aktivált iszappal és biológiailag „előtisztul“. Ez az előnitrifikáló tér, valamint az SBR reaktor van felszerelve finombuborékos levegőztető elemekkel, valamint az SBR reaktorban található a felúszó- és fölösiszap elvételre szolgáló egység, valamint a tisztított víz elvezetésére szolgáló egység. A fölösiszap rendszeresen elvételre kerül az iszap tartályba.

A nitrifikációs tér  a szén tartalmú szennyeződések biológiai eltávolítására szolgál és így a BOI5 és a KOI csökkentéséhez, és egyben a nitogéntartalmú szennyeződések átalakítására amónium nitrát formájából nitrát formájába. A reaktor megfelelő működéséhez, az oxigén adagolásának biztosítására levegőztető elemek vannak betervezve.

Vezérlés

A tisztítási technológia vezérlőegységgel ellátott. Egy komplex álló vezérlődobozba beépített időkapcsolókkal, mágnes-szelepekkel vezérelt.

A beérkező szennyvíz minőségi paramétereiben igen nagy kiugrásokat mutat, gyakorlatilag az összes paraméter tekintetében. Bizonyos estekben a befolyó szennyvíz 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. számú melléklet szerinti csatornára bocsáthatósági határértékeket is magasan felülmúlja.

A telep a felügyelőség által meghatározott tisztítási határértékeket tudja maradéktalanul teljesíteni. A telep gyakorlatilag megfelel a felállított tisztítási követelményeknek, funkcióját ellátja.

Kapcsolódó referenciák

Kezdjen el gépelni a keresés indításához