Kisbér

 

KEOP– 1.2.0/2F/09-2010-0044
Bakonysárkány – Vérteskethely – Kisbér szennyvízelvezetési és tisztítási problémájának megoldása
Épült: 2015.


Szennyvíztisztítás technológiája

A szennyvíztisztító telep kommunális jellegű szennyvizek tisztítására szolgál. Mechanikai – biológiai tisztítóként épült, hosszútávú dentirifikációs aktiváció, nitrifikációs és aerob iszapstabilizáló tisztítási technológiával. Részét képezi a foszfor kicsapatás. A mechanikai részét képezi az automata finomrács és homokleválasztó egység. A biológiai rész áll egy darab anaerob medencéből, két darab denitrifikáló medencéből, két darab nitrifikáló medencéből, két utóülepítőből és egy iszaptároló tartályból. A mechanikai tisztítási folyamat terméke a rácsszemét az automataműködtetésű rácsról, a biológiai tisztítás eredménye a tisztított szennyvíz és a fölösiszap.

A szennyvíztisztító új egységének terhelési alapadatai

A meglevő, már egyszer felújított és intenzifikált kisbéri szennyvíztisztító nem volt képes a Kisbér-Ászár-Bakonysárkány-Vérteskethely szennyvízelvezetési és tisztítási agglomeráció szennyvízelvezetési létesítményeinek teljeskörű kiépítése után jelentkező többlet szennyvíz, vagy annak egy részének tisztítására, ezért a meglevő kisbéri szennyvíztisztító telep bővítésével létesülő új szennyvíztisztító egységnek Bakonysárkány és Vérteskethely teljes szennyvízét, míg Kisbér és Ászár esetében a jelenlegi 63%-os ingatlan bekötési arány felett a csatornahálózatra újonnan csatlakozó ingatlanokból érkező szennyvizet kell tisztítania.

A telepet terhelő homogenizált szennyvíz koncentrációja és a terhelő szennyezők mennyisége:

KOIk
BOI5
öN
öP
öLA
1747 g/m3
810 g/m3
152,6 g/m3
28,7 g/m3
862 g/m3
796,6 kg/d
369,2kg/d
69,6kg/d
13,1kg/d
393kg/d

Az új telepre érkező szennyvíz mennyisége összesen:
QTOTAL = 440 m3/d                 5280 LEÉ

A tisztított szennyvizek tervezett befogadója a Concó jobbparti mellékágát képező Kisbéri-árok.

Az Engedélyező Hatóság az alap létesítési engedélyben az új szennyvíztisztító egységről elfolyó tisztított szennyvízre a következő kibocsátási határértékeket írta elő (nitrátérzékeny terület), melyeket technológiánk teljes mértékben tartani tud.

pH
KOIk
BOI5
Összes P
Összes La.
összes N
NH4 – N
szerves oldószer extrakt
6,5 – 9,0
75 [mg/l]
25 [mg/l]
5 [mg/l]
50 [mg/l]
25 [mg/l]
5 [mg/l]
5 [mg/l]
Kapcsolódó referenciák

Kezdjen el gépelni a keresés indításához