Bársonyos

 

KEOP– 1.2.0/2F/09-2010-0048
Bársonyos – Kerékteleki – Bakonyszombathely települések közös szennyvízelvezetési projektje
Épült: 2013-2014


 

Szennyvíztisztítás technológiája

A szennyvíztisztító telep kommunális jellegű szennyvizek tisztítására szolgál. Mechanikai – biológiai – kémiai tisztítóként épül, hosszútávú dentirifikációs aktiváció, nitrifikációs és aerob iszapstabilizáló tisztítási technológiával, vasbeton tartályokban elhelyezve. Részét képezi a foszfor kicsapatás és az esetleges utófertőtlenítés lehetősége. A mechanikai részét képezi az automata gépi rács és a homokfogó egység, a biológiai részét képezi a denitrifikációs és nitrifikációs egység és az útóülepítő medence. Az iszap víztelenítése dekant-centrifugával történik, amely minimum 25%-os szárazanyag tartalomra vízteleníti az iszapot. A foszforkicsapató vegyszert adagoló pumpa juttatja a rendszerbe, ami a kezelőépületben kerül elhelyezésre. A fertőtlenítőszert az utóülepítő és a labirintusos medence közt adagoljuk a tisztított szennyvízhez. A mechanikai tisztítási folyamat terméke a rácsszemét az automata működtetésű rácsról, a biológiai tisztítás eredménye a tisztított szennyvíz és a sűrített fölösiszap.

Rövid technológiai elnevezés: Biológiai szennyvíztisztító teljesoxidációs, folyamatos üzemű átfolyásos, eleveniszapos rendszer finombuborékos rugalmasmembrános, mélylevegőztetéssel, az iszap teljes aerob stabilizációjával, nitrifikációval, denitrifikációval, részleges biológiai foszforeltávolítással, melyet szimultán vegyszeres foszfortalanítás egészít ki, valamint a tisztított víz fertőtlenítése.

 

A terhelés paraméterei

Tervezett paraméterek

A javaslat tervezésénél konstans terhelésű  lakosságtól származó szennyvizekkel számoltak.

Lakosszám:     1562 fő

Biológiai terhelés:
Qd:
Qh:
Befogadó:
1562 LEÉ
150 m3/nap
19,4 m3/óra (5,41 l/s)
Káposztáskerti árok

Szennyvízminőség – becsült

KOI
BOI5
Ntot
Ptot
1200 mg/l
600 mg/l
110 mg/l
25 mg/l

Valós terhelés

A beérkező szennyvíz minőségi paramétereiben igen nagy kiugrásokat mutat, gyakorlatilag az összes paraméter tekintetében. Bizonyos estekben a befolyó szennyvíz 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. számú melléklet szerinti csatornára bocsáthatósági határértékeket is magasan felülmúlja.

 

A tisztítás hatásfoka

Tervezett paraméterek az elfolyásnál

A befogadó Káposztáskerti árokba, mint felszíni befogadóba vezetett tisztított szennyvíz minőségének a következő kibocsátási határértékeknek kell megfelelnie:

pH
KOIk:
BOI5:
Összes lebegő anyag:
Ptotál:
NH4-N:
Ntotál:
Összes szervetlen nitrogén:
SZOE:
6 – 9,5
200 mg/l
50 mg/l
75 mg/l
5 mg/l
10 mg/l (április 30 – november 15. között)
50 mg/l (április 30 – november 15. között)
40 mg/l (április 30 – november 15. között)
5 mg/l

Az elfolyó víz minősége

A szennyvíztisztító telep hatásfoka megfelelő, a telep magasan megfelel a felállított tisztítási követelményeknek.

 

 

Kapcsolódó referenciák

Kezdjen el gépelni a keresés indításához