Ácsteszér

 

KDOP – 4.1.1/A-10-2010-0011
Szennyvízelvezetés és tisztítás kialakítása Ácsteszéren
Épült: 2013.


 

Szennyvíztisztítás technológiája

A szennyvíztisztító telep kommunális jellegű szennyvizek tisztítására szolgál. Mechanikai – biológiai tisztítóként épül, hosszútávú dentirifikációs aktiváció, nitrifikációs és aerob iszapstabilizáló tisztítási technológiával. Részét képezi a foszfor kicsapatás és az esetleges utófertőtlenítés lehetősége. A mechanikai részét képezi az automata kefés dobszűrő. A biológiai rész áll egy darab denitrifikáló medencéből, kettő darab nitrifikáló medencéből, kettő utóülepítőből és egy iszaptároló tartályból. A mechanikai tisztítási folyamat terméke a rácsszemét az automata működtetésű rácsról, a biológiai tisztítás eredménye a tisztított szennyvíz és a sűrített fölösiszap.

 

A terhelés paraméterei

Tervezett paraméterek

A javaslat tervezésénél konstans terhelésű  lakosságtól származó szennyvizekkel számoltak.

Lakosszám:     750 fő

Biológiai terhelés:
Qd:
Qh:
Befogadó:
750 LEÉ
70 m3/nap
7 m3/óra (1,9 l/s)
Ácsteszéri vízfolyás

Szennyvízminőség – becsült

KOI
BOI5
Ntot
Ptot
1200 mg/l
600 mg/l
110 mg/l
25 mg/l
90 kg/d
45 kg/d
8,3 kg/d
1,9 kg/d

Valós terhelés

A házi rákötések előrehaladásával gyakorlatilag lineárisan növekedett a beérkező szennyvíz mennyisége. A próbaüzem végére a szennyvíztisztító telepre érkező szennyvíz mennyisége átlagosan 40-60 m3/d között ingadozik, az időjárási viszonyoktól függően.

A beérkező szennyvíz minőségi paramétereiben igen nagy kiugrásokat mutat gyakorlatilag az összes paraméter tekintetében. Bizonyos estekben a befolyó szennyvíz 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. számú melléklet szerinti csatornára bocsáthatósági határértékeket is magasan felülmúlja.

 

A tisztítás hatásfoka

Tervezett paraméterek az elfolyásnál

A befogadó Ácsteszéri vízfolyásba vezetett tisztított szennyvíz minőségének a következő kibocsátási határértékeknek kell megfelelnie:

pH
KOIdikr:
BOI5:
összes P:
NH4-N:
Összes nitrogén:
Összes szervetlen nitrogén:
összes LA:
SZOE:
6,5 – 9
75 mg/l
25 mg/l
5 mg/l
10 mg/l (április 30 – november 15. között)
50 mg/l (április 30 – november 15. között)
40 mg/l (április 30 – november 15. között)
50 mg/l
5 mg/l

Az elfolyó víz minősége

A tisztítási technológia hatásfokát vizsgálva megállapítható, hogy a kezdetektől fogva gyakorlatilag konstans módon tudta tartani az előírt tisztított vízre vonatkozó paramétereket.

A próbaüzem végéhez közeledve gyakorlatilag az összes paraméter tekintetében jól leolvasható, hogy a szennyvíztisztító telep hatásfoka megfelelő. A tisztított vízre vonatkozó előírásokat is sikerült megnyugtatóan elérni, tartani.

A mintavételi eredményekből adódóan folyamatosan ellenőrizve volt az összes foszfor értéke, mely alapján nem került beindításra a vegyszeres foszforkicsapatás, hisz a biológiai lebontás képes önállóan tartani a tisztítási határértékeket.

A telep magasan megfelel a felállított tisztítási követelményeknek.

Kapcsolódó referenciák

Kezdjen el gépelni a keresés indításához